Agostino Carracci - rytec, Tizian - inventor | Tizianův portrét | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Human beard,

Tizianův portrét

Agostino Carracci - rytec, Tizian - inventor
1587
Národní galerie v Praze

Original description: V 80. letech byly Benátky častým cílem Agostinových cest. V průběhu deseti let navštívil město na laguně prokazatelně čtyřikrát. Při těchto cestách studoval bohatou uměleckou tradici a některé z obrazů benátských mistrů 16. století graficky reprodukoval. K nejčastějším Agostinovým inspiracím patřily obrazy Paola Veroneseho. Podle Tizianovy malby naopak vytvořil jedinou rytinu. Předlohou jí byl Tizianův autoportrét kladený do let 1550–1562 (dnes Staatliche Museen zu Berlin). Dílo se stalo jednou z nejslavnějších grafik Agostina Carracciho. Znalci umění obdivovali výjimečný talent, s nímž zobrazil nejen saténovou vestu i kožešinový kabát, ale především niterný výraz umělcovy tváře.