Brožík Václav | Podobizna velmistra řádu křižovníků P. Václava Horáka | Displayed motifs: Man, Human face, Clothing, Glasses,

Podobizna velmistra řádu křižovníků P. Václava Horáka

Brožík Václav
1894
Galerie hlavního města Prahy