Lucas Cranach d. Ä. oder d. J.(?) | Der gute Hauptmann unter dem Kreuz Christi | Displayed motifs: Wound, Person, Man, Crucifixion, Human face, Horse, Clothing,

Der gute Hauptmann unter dem Kreuz Christi

Lucas Cranach d. Ä. oder d. J.(?)
1539
Staatsgalerie im Schloss Johannisburg, Aschaffenburg