neznámý malíř italský | Dva světci | Displayed motifs: Miter, Human face, Clothing, Man, Person,

Dva světci

neznámý malíř italský
between 1700 and 1800
Moravská galerie v Brně