Trapp, Mořic (Mauritz) Vilém | Ornament ze začátku 17.stol. | Displayed motifs: Book,

Ornament ze začátku 17.stol.

Trapp, Mořic (Mauritz) Vilém
between 1850 and 1895
Moravská galerie v Brně