Hollar, Václav | Jacobus van Es, podle Joannese Meyssense | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Halo, Sun hat,

Jacobus van Es, podle Joannese Meyssense

Hollar, Václav
between 1600 and 1650
Památník národního písemnictví

Original description: Významný vlámský barokní malíř Jacobus van Es (1596–1666) se proslavil zejména svými květinovými a ovocnými zátišími. Portrét umělce v grafické podobě vznikl opět dle předlohy Joannese Meyssense pro dílo „Images de divers hommes desprit sublime“ vydané v roce 1649, což svědčí o Esově proslulosti. Es se roku 1617 stal mistrem cechu svatého Lukáše v Antverpách.