Majsch, Eduard | Spomienka na výročie striebornej svadby Jozefa a Hermíny Palugyayovcov. | Displayed motifs: Putto, Woman, Coat of arms, Flowerpot, Halo, Person, Dress,

Spomienka na výročie striebornej svadby Jozefa a Hermíny Palugyayovcov.

Majsch, Eduard
1898
Galéria mesta Bratislavy