Stredoeurópsky maliar zo začiatku 18. storočia | Portrét cisárovnej Eleonóry Magdalény Terézie von Pfalz-Neuburg | Displayed motifs: Woman, Human face, Fashion accessory, Clothing, Dress, Human hair,

Portrét cisárovnej Eleonóry Magdalény Terézie von Pfalz-Neuburg

Stredoeurópsky maliar zo začiatku 18. storočia
between 1680 and 1700
Galéria mesta Bratislavy