Lotrínsky maliar z 1. polovice 17. storočia | Predavačka zveriny | Displayed motifs: Human face, Animal, Woman, Clothing, Fruit, Bat, Angel,

Predavačka zveriny

Lotrínsky maliar z 1. polovice 17. storočia
between 1600 and 1650
Galéria mesta Bratislavy