Stredoeurópsky maliar zo 40. rokov 19. storočia | Portrét dámy v tmavozelených šatách | Displayed motifs: Human face, Woman, Halo, Clothing, Fashion accessory, Veil, Dress,

Portrét dámy v tmavozelených šatách

Stredoeurópsky maliar zo 40. rokov 19. storočia
between 1840 and 1850
Galéria mesta Bratislavy