Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 19. storočia, Torggler, Hermann | Portrét hudobného skladateľa Franza Schuberta | Displayed motifs: Human face, Man, Clothing, Glasses, Halo, Woman, Person,

Portrét hudobného skladateľa Franza Schuberta

Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 19. storočia, Torggler, Hermann
between 1801 and 1850
Galéria mesta Bratislavy