Anglický maliar z 1. polovice 19. storočia, Lawrence, Thomas | Portrét mladej šľachtičnej | Displayed motifs: Human face, Woman, Fashion accessory, Clothing, Wound, Human hand,

Portrét mladej šľachtičnej

Anglický maliar z 1. polovice 19. storočia, Lawrence, Thomas
between 1810 and 1830
Galéria mesta Bratislavy