Stredoeurópsky grafik z prelomu 17. a začiatku 18. storočia | Svätý Pavol Miki z Japonska | Displayed motifs: Halo, Latin cross, Man, Human face, Clothing,

Svätý Pavol Miki z Japonska

Stredoeurópsky grafik z prelomu 17. a začiatku 18. storočia
between 1670 and 1720
Galéria mesta Bratislavy