Stredoeurópsky maliar | Portrét J. Müllnera | Displayed motifs: Human face, Coat of arms, Man, Human beard, Clothing, Person,

Portrét J. Müllnera

Stredoeurópsky maliar
between 1690 and 1720
Galéria mesta Bratislavy