Würbel, Franz Theodor | Portrét Eleméra Tökházyho | Displayed motifs: Man, Human face, Suit, Clothing,

Portrét Eleméra Tökházyho

Würbel, Franz Theodor
between 1870 and 1900
Galéria mesta Bratislavy