Stredoeurópsky grafik z 1. polovice 17. storočia | Zvestovanie Panne Márii | Displayed motifs: Angel, Halo, Veil, Putto, White dove, Clothing, Human face,

Zvestovanie Panne Márii

Stredoeurópsky grafik z 1. polovice 17. storočia
between 1600 and 1615
Galéria mesta Bratislavy