Feigler, Karl | Fasáda a pôdorys výhliadkovej veže | Displayed motifs: Tower, Window, Flag,

Fasáda a pôdorys výhliadkovej veže

Feigler, Karl
between 1840 and 1850
Galéria mesta Bratislavy