Stredoeurópsky maliar z 19. storočia | Rastliny a huby | Displayed motifs: Plant, Mushroom, Tree,

Rastliny a huby

Stredoeurópsky maliar z 19. storočia
between 1840 and 1860
Galéria mesta Bratislavy