Taliansky grafik zo 17. storočia | Zvestovanie Panne Márii | Displayed motifs: Halo, White dove, Human face, Clothing, Person, Angel, Veil,

Zvestovanie Panne Márii

Taliansky grafik zo 17. storočia
between 1620 and 1680
Galéria mesta Bratislavy