Katzler, Vincenz | Portrét grófa Antona Kinského | Displayed motifs: Man, Human face, Clothing, Trousers,

Portrét grófa Antona Kinského

Katzler, Vincenz
1863
Galéria mesta Bratislavy