Viedenský medirytec | Zvestovanie | Displayed motifs: Angel, White dove, Person, Mushroom, Human face, Man, Clothing,

Zvestovanie

Viedenský medirytec
between 1690 and 1710
Galéria umenia Ernesta Zmetáka