Východoslovenský grafik z konca 18. storočia | Hebrejský desaťriadkový nápis | Displayed motifs: Book,

Hebrejský desaťriadkový nápis

Východoslovenský grafik z konca 18. storočia
between 1790 and 1800
Galéria umenia Ernesta Zmetáka