Provinčný remeselný kopista | Zvestovanie | Displayed motifs: Halo, White dove, Person, Clothing, Angel, Veil, Human face,

Zvestovanie

Provinčný remeselný kopista
between 1580 and 1600
Galéria umenia Ernesta Zmetáka