Provinčný grafik | Jezuitský monogram s uzatvorenou záhradou | Displayed motifs: Coat of arms, Palm tree, Tree,

Jezuitský monogram s uzatvorenou záhradou

Provinčný grafik
between 1690 and 1710
Galéria umenia Ernesta Zmetáka