Neznámy maliar, Chodowiecki, Daniel Nikolaus | Veštenie z dlane | Displayed motifs: Chair, Cat, Woman, Veil, Dress, Human face, Man,

Veštenie z dlane

Neznámy maliar, Chodowiecki, Daniel Nikolaus
between 1800 and 1825
Galéria umenia Ernesta Zmetáka

Original description:     Daniela N. Chodowieckého (1726 Gdańsk – 1801 Berlín), ale žiadne nedoložil. Naposledy boli maľby označené ako dielo neznámeho stredoeurópskeho maliara, pravdepodobne z rokov 1800 – 1820 (POSLEDNÝ KLASIK 2011, s. 170). Ján Papco navrhol dvojicu malieb atribuovať Eliasovi Mögelemu, ktorý vraj využil bližšie nešpecifikované grafiky Daniela N. Chodowieckého. Ďalej sa domnieval, že v tvárach verklikára a cigánky ide o analógie odpozorované z postáv na obrazoch Dievčatko so sviečkou a Chlapec so žeravými uhlíkmi, dnes v Múzeu v Šoprone. Nakoľko diela ešte neprešli reštaurovaním, predbežne ich možno hodnotiť ako práce neznámeho maliara z 19. storočia. Maľby z viacerých aspektov skutočne odkazujú na podobné žánrové výjavy známe z početných grafík Daniela N. Chodowieckého. Odhaduje sa, že vrátane knižných ilustrácií ich vytvoril okolo dvoch tisíc. Súvislosť s Chodowieckého grafikami sa vylúčiť nedá. Na druhej strane je neprehliadnuteľné, že maliar nemal dostatočnú zručnosť, ani skúsenosti a s predlohami sa nedokázal vysporiadať.