Majster tabule svätého Juraja | Adorácia oltárnej sviatosti - centrálna oltárna tabuľa | Displayed motifs: Angel, Veil, Halo, Person, Clothing, White dove, Human face,

Adorácia oltárnej sviatosti - centrálna oltárna tabuľa

Majster tabule svätého Juraja
between 1501 and 1600
Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa