Neznámy autor | Zvestovanie Panny Márie | Displayed motifs: White dove, Person, Clothing, Man, Human face,

Zvestovanie Panny Márie

Neznámy autor
between 1500 and 1541
Oravská galéria