Nemecký grafik zo začiatku 17. storočia | Uzdravenie nemého | Displayed motifs: Halo, Person, Human face, Clothing,

Uzdravenie nemého

Nemecký grafik zo začiatku 17. storočia
between 1590 and 1610
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici