Nemecký grafik z 2. polovice 16. storočia | Trinásta fabula o chorom somárovi a o vlkovi | Displayed motifs: Animal,

Trinásta fabula o chorom somárovi a o vlkovi

Nemecký grafik z 2. polovice 16. storočia
between 1546 and 1566
Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici