Hollar, Václav | Portrét Guglielma Dugdaleho | Displayed motifs: Man, Human face, Coat of arms, Clothing, White dove, Fedora, Halo,

Portrét Guglielma Dugdaleho

Hollar, Václav
1656
Slovenská národná galéria