Klein, Johann Adam | Vojenský výjav | Displayed motifs: Man, Wheel, Cart, Land vehicle, Person, Clothing, Footwear,

Vojenský výjav

Klein, Johann Adam
1814
Slovenská národná galéria