Birkhart, Anton | Podobizeň grófa Jozefa Wrbnu | Displayed motifs: Coat of arms, Human face, Latin cross, Person, Woman, Clothing,

Podobizeň grófa Jozefa Wrbnu

Birkhart, Anton
between 1711 and 1740
Slovenská národná galéria