Birkhart, Anton | Podobizeň Anny Leonory Berkovej z Dubé | Displayed motifs: White dove, Putto, Veil, Human face, Clothing, Man, Person,

Podobizeň Anny Leonory Berkovej z Dubé

Birkhart, Anton
between 1711 and 1740
Slovenská národná galéria