Roos, Johann Heinrich | Oslica so somárom | Displayed motifs: Animal, Goat,

Oslica so somárom

Roos, Johann Heinrich
between 1660 and 1680
Slovenská národná galéria