Fürst, Paul, Schnitzer, Lucas | Obliehanie pevnosti Visegrad roku 1595 | Displayed motifs: Vehicle, Latin cross, Person, Boat, Human head, Angel,

Obliehanie pevnosti Visegrad roku 1595

Fürst, Paul, Schnitzer, Lucas
between 1630 and 1665
Slovenská národná galéria