Stredoeurópsky autor zo 17. storočia | Čičava | Displayed motifs: Animal, Halo, Wheel, Tree, Person, Clothing, Angel,

Čičava

Stredoeurópsky autor zo 17. storočia
between 1600 and 1700
Slovenská národná galéria