Scheidlin, Friedrich Carl von | Štúdia interiéru chalupy s pecou | Displayed motifs: Door, Building, White dove,

Štúdia interiéru chalupy s pecou

Scheidlin, Friedrich Carl von
between 1855 and 1860
Slovenská národná galéria