Scheidlin, Friedrich Carl von | Štúdia drevenice s dedinčankami | Displayed motifs: House, Clothing, Person, Hat, Window,

Štúdia drevenice s dedinčankami

Scheidlin, Friedrich Carl von
between 1855 and 1860
Slovenská národná galéria