Novopacký, Jan | Prievozník cestou do kostola | Displayed motifs: Mammal, Tree, Person, Angel,

Prievozník cestou do kostola

Novopacký, Jan
between 1860 and 1870
Slovenská národná galéria