Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 18. storočia, Schmidt, Anton, Neznámy maliar | Svätá Helena | Displayed motifs: Halo, Woman, Human face, Crown, Clothing, Fashion accessory, Madonna,

Svätá Helena

Stredoeurópsky maliar z 1. polovice 18. storočia, Schmidt, Anton, Neznámy maliar
between 1740 and 1760
Slovenská národná galéria