Slovenský maliar z 2. polovice 18. storočia, Neznámy maliar | Svätý Alojz | Displayed motifs: Putto, Halo, Woman, Human face, Flower, Clothing, Person,

Svätý Alojz

Slovenský maliar z 2. polovice 18. storočia, Neznámy maliar
between 1750 and 1800
Slovenská národná galéria