Porýnsky maliar z 1. štvrtiny 16. storočia | Korunovanie tŕnim | Displayed motifs: Thorn crown, Clothing, Human face, Woman, Man, Person,

Korunovanie tŕnim

Porýnsky maliar z 1. štvrtiny 16. storočia
between 1510 and 1520
Slovenská národná galéria