Slovenský maliar okolo polovice 18. storočia, Neznámy maliar | Barónka Rozália Mednyanská, rodená Révayová | Displayed motifs: Woman, Human face, Fashion accessory, Dress, Clothing, Putto,

Barónka Rozália Mednyanská, rodená Révayová

Slovenský maliar okolo polovice 18. storočia, Neznámy maliar
between 1740 and 1760
Slovenská národná galéria