Slovenský maliar z 1. polovice 18. storočia, Neznámy maliar, Kramer, Ján Gottlieb | Barbora Berzeviczyová, rodená Horváth Stansithová ako 23 ročná | Displayed motifs: Human face, Woman, Fashion accessory, Coat of arms, Halo, Clothing, White dove,

Barbora Berzeviczyová, rodená Horváth Stansithová ako 23 ročná

Slovenský maliar z 1. polovice 18. storočia, Neznámy maliar, Kramer, Ján Gottlieb
between 1758 and 1754
Slovenská národná galéria