Stredoeurópsky miniaturista z 1. štvrtiny 19. storočia | Hlava mačky | Displayed motifs: Cat, Miter, White dove,

Hlava mačky

Stredoeurópsky miniaturista z 1. štvrtiny 19. storočia
between 1800 and 1825
Slovenská národná galéria