Stredoeurópsky miniaturista zo začiatku 19. storočia | Podobizeň Huga Szirmayho v detskom veku | Displayed motifs: Human face, Clothing, Madonna, Mirror, Girl, Person,

Podobizeň Huga Szirmayho v detskom veku

Stredoeurópsky miniaturista zo začiatku 19. storočia
between 1800 and 1810
Slovenská národná galéria