Slovenský maliar zo začiatku 18. storočia, Neznámy maliar | Mária Magdaléna pod krížom | Displayed motifs: Clothing, Crucifixion, Person, Wound, Human face, Human head, Man,

Mária Magdaléna pod krížom

Slovenský maliar zo začiatku 18. storočia, Neznámy maliar
between 1700 and 1730
Slovenská národná galéria