Barrera, Francisco | Alegória mesiaca júl | Displayed motifs: Animal, Tree, Vase, White dove, Pumpkin, Vegetable,

Alegória mesiaca júl

Barrera, Francisco
between 1630 and 1650
Slovenská národná galéria

Original description: Franciscom Barrerom signovaná maľba Júl je súčasťou cyklu dvanástich mesiacov. Mnohovravnosť jeho zátiší nekončí pri veľkolepej pastve očí, množením plánov a objektov je vylíčená aj transcendentálna funkcia neviditeľného symbolizmu ako duchovná potrava. Preto namiesto kompletnej tabule, naaranžovaných pokrmov a prezentovania oslavy aktu hodovania zaznamenané potraviny sú aj v stave ich konzervovania či skladovania.