Stredoeurópsky maliar z 18. storočia | Zátišie s divočinou | Displayed motifs: Animal, Tortoise, Bird, White dove, Chicken, Angel,

Zátišie s divočinou

Stredoeurópsky maliar z 18. storočia
between 1740 and 1750
Slovenská národná galéria