Slovenský maliar z 18. storočia, Neznámy maliar | Zvestovanie | Displayed motifs: Putto, White dove, Butterfly, Clothing, Angel, Woman, Flower,

Zvestovanie

Slovenský maliar z 18. storočia, Neznámy maliar
between 1700 and 1800
Slovenská národná galéria